สิ่งที่น่าสนใจ

ฤดูหนาว

โลกแห่งหิมะและน้ำแข็ง:การบูชาเทพเจ้าจากสรวงสวรรค์

กล่าวกันว่าที่ญี่ปุ่นมีเทพเจ้ามากถึงแปดล้านองค์ นับตั้งแต่ยุคโบราณ ผู้คนเชื่อกันว่าเทพเจ้าสถิตอยู่ในทุกสิ่ง ตั้งแต่ในธรรมชาติไปจนถึงในโลกมนุษย์ เทพเจ้าทุกองค์ล้วนมีบทบาทของตัวเอง ในยุคสมัยใหม่ของศตวรรษที่ 21 เทพเจ้าเหล่านี้ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุ ในช่วงฤดูหนาว เมื่อหิมะพูนขึ้น คุณจะได้พบกับเทพเจ้าที่ดูลึกลับที่งานเทศกาลในโทโฮคุ