แนะนำแหล่งท่องเที่ยว 16 แห่ง

คามาอิชิ, โทโนะ

ที่นี่คือวิวทิวทัศน์ที่เป็นที่มาของคำว่า บ้านเกิด

หมู่บ้านโทโนะฟุรุซาโตะ

สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า "บ้านเกิดของชาวญี่ปุ่นชั่วนิรันดร์" เพราะหมู่บ้านแห่งนี้ได้รักษาวิวทิวทัศน์ดั้งดิมเอาไว้เป็นอย่างดี ทั้งตำนานและวิธีชาวบ้าน เช่น กัปปะ เทงกุ และ ซาชิกิวาราชิ ก็ได้ถูกรวบรวมไว้ วิวของถนนที่เรียงร้อยกันเป็นเรื่องราว เช่น ลำธารที่ใช้จับกัปปะ และ การพริ้วไหวของต้นข้าว

รถไฟพิเศษ SL กิงกะ

รถไฟที่มีแนวคิดว่า "ค่ำคืนบนทางรถไฟแห่งจักรวาล" ที่ถือกำเนิดโดยคุณเคนจิ มิยาซาว่า ผู้ที่เกิดในจังหวัดอิวาเตะ วิวทิวทัศน์ที่งดงามสองข้างทางผ่านหน้าต่างรถไฟ ทั้ง นาข้าวและ สะพานเมกาเนบาชิ ที่เหมือนกับแว่นตา

คาไมอิชิ ไดคันนน

รูปปั้นของเจ้าแม่กวนอินที่ถือปลาอยู่ในมือคอยืนเฝ้ามองอ่าวอยู๋ ภายในมีความสูงทั้งหมด 13 ชั้นซึ่งคุณสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ เราสามารถชมทัศนียภาพที่งดงามของทะเลได้จากจุดชมวิว ณ ความสูงบริเวณอกของรูปปั้น

กัปปะอุจิ

กัปปะอุจิ คือสถานที่ๆ น้ำใสไหลอย่างช้าๆ

โทโน เจงกิส ข่าน

นี่คือเนื้อแกะย่าง เป็นอาหารที่อยู่คู่กับผู้คนมาบริเวณนี้ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1930

สถานีโตเกียว

200 นาที

สถานีชินฮานามากิ

60 นาที

สถานีโทโนะ

สถานีเซนได

70 นาที

สถานีชินฮานามากิ

60 นาที

สถานีโทโนะ

  • Airplane
  • Shinkansen (Bullet train)
  • Train
  • Bus
  • min. : Required Time