×

บันทึกแหล่งท่องเที่ยวนี้ลงแผนการเดินทางในโทโฮคุคอนเซียร์จ

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว 16 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งสำคัญ

เมืองโบราณฮิโรซากิ

กิจกรรมกลางหิมะที่รถไฟติดเตาทำความร้อน (Tsugaru Railway)

มหัศจรรย์เกษตร: ซาโตยามะ ณ ฮิโรซากิ

ฮิโรซากิใฮิโรซากิฤดูใบไม้ผลิ

สำราญในแบบฤดูใบไม้ผลิ

ข่าวสารการท่องเที่ยวที่แนะนำในบทความ

ฮิโรซากิ

แถบนี้เป็นหนึ่งในสามจุดชมซากุระแห่งสำคัญของญี่ปุ่น ปราสาทซึ่งมีดอกซากุระเป็นฉากหลังช่างให้ภาพลักษณ์แบบฉบับญี่ปุ่นเสียนี่กระไร สิ่งห้ามพลาดช่วงดอกไม้บานสะพรั่งคือกลีบดอกไม้บนผิวของคูน้ำนอกปราสาทซึ่งดูคล้ายพรมดอกไม้ ปัจจุบันถึงแม้ว่าหอคอยของปราสาทจะอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปตั้งที่ประสาทหลังเก่าแต่ในปีนี้ดอกซากุระก็ยังคงงดงามไม่เปลี่ยนแปลง

วิธีเดินทาง:

วิธีเดินทาง: นั่งรถบัส (สาย Konan Dote-machi loop line) 9 นาที จากสถานี JR Hirosaki ลงป้าย Shiyakusho Mae (City Hall)

ข่าวสารการท่องเที่ยวที่แนะนำในบทความ