×

บันทึกแหล่งท่องเที่ยวนี้ลงแผนการเดินทางในโทโฮคุคอนเซียร์จ

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว 16 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งสำคัญ

แดนสวรรค์ชั้นฟ้า ฮิระอิซุม

กิจกรรมกลางหิมะที่เกบิเค

แดนสวรรค์ชั้นฟ้า ฮิระอิซุมิ

ข่าวสารการท่องเที่ยวที่แนะนำในบทความ

วิหารทอง คนจิกิโด อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างแห่งนี้

เปรียบประดุจวิมานบนดิน

ฮิระอิซุมิถูกสร้างขึ้นเป็นวิมานบนดินของพุทธศาสนิกชน เมื่อกว่าหนึ่งพันปีที่แล้ว และได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2012 วัด สวน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้รับการยอมรับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันหาได้ยาก แผ่ซ่านไปด้วยความปรารถนาถึงสันติสุขอันเป็นสากล แต่กลับตั้งอยู่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยสงครามผลาญทำลาย

การขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเกิดขึ้น ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาอันรวดร้าวสำหรับจังหวัดอิวาเตะ เพราะจังหวัดนี้ เพิ่งได้รับความเสียหายรุนแรงจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ในภาคโทโฮคุและมีผู้เสียชีวิตมากมาย นี่เป็นครั้งแรก ในภูมิภาคโทโฮคุที่มีมรดกโลก โดยถือเป็นแห่งที่ 16 ในญี่ปุ่น

ฮิระอิซุมิสร้างขึ้นโดยตระกูลโอชู. ฟูจิวาระ เพื่อแสวงหาสันติภาพที่ยั่งยืน และการได้มาซึ่งดินแดนในอุดมคติของพุทธศาสนิกชน

กล่าวกันว่าความผันผวนรุนแรง สลับระหว่างความรุ่งเรือง และความตกต่ำของเมืองนี้ ไม่แพ้เมืองเกียวโตเลยทีเดียว และความผันผวนดังกล่าว ในช่วงร้อยปีก็เป็นแรงบันดาลใจ ให้กวีไฮกุชื่อ มัตสึโอะ บะโช ประพันธ์บทกลอนไฮกุคลาสสิกหลายบท หลังได้เยี่ยมเยือนสิ่งที่ยังหลงเหลือในเมืองฮิระอิซุมิ

ว่าแล้ววิมานบนดินประกอบด้วยอะไรบ้าง? แบ่งเป็นห้าบริเวณคือ คนจิกิโด (วิหารทอง) ในอาณาเขตวัดชูซนจิ วัดมตซึจิ ส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ของคันจิไซโออิน และมุเรียวโกะอิน ตามด้วยภูเขาคินเคซัง บทความนี้ จะขอแนะนำวัดชูซนจิ วัดมตซึจิ และภูเขาคินเคซัง

กวีไฮกุผู้มีชื่อเสียง ชื่อมัตสึโอะ บโช ขณะเยี่ยมเยือนสิ่งที่ยังหลงเหลือในฮิระอิซุมิ และได้ประพันธ์บทกลอนว่า ‘เหล่าทหารชาญชัย ทิ้งร่องรอยความฝันไว้บน พื้นหญ้าฤดูร้อน’


วัดชูซนจิ

ที่นี่คือเสาหลักของมรดกโลกแห่งนี้ ทางลาดเนินซึคิมิซากะ ซึ่งเรียงรายไปด้วยต้นซีดาร์อายุ 300-400 ปี จะนำคุณสู่คนจิกิโด (วิหารทอง) ในวัดชูซนจิ โดยวัดนี้เป็นวัดเดียวที่หลงเหลือมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 สร้างขึ้นโดยฟูจิวาระโนะ คิโยฮาระ ผู้สร้างฮิระอิซุมิ เพื่อรำลึกถึงชีวิตที่สูญเสียไปในโทโฮคุ ระหว่างการแย่งชิงอำนาจที่เขาได้รับชัยชนะมาก
บรรจุมัมมี่ของคนสามรุ่นในตระกูลฟูจิวาระผู้สร้างสถานที่แห่งนี้

คนจิกิโดถูกสร้างขึ้นเป็นสุสานบรรจุมัมมี่ของคนสี่รุ่นในตระกูลฟูจิวาระผู้สร้างสถานที่แห่งนี้้


วัดมตซึจิ

จุดหลักที่น่าสนใจของวัดนี้คือสวนโจโด ซึ่งแผ่ไพศาลงดงามราวภาพวาดและมีอายุกว่า 800 ปี ปรัชญาโจโดในศาสนาพุทธกล่าวว่าที่นี่คือ “แดนดินอันผุดผ่องและงดงามไร้จุดสิ้นสุด” สวนนี้ถูกสร้างขึ้นด้วย เทคนิคการจัดภูมิทัศน์สวนในยุคเฮอัน โดยกลางสวนมีบ่อโออิซึมิงะอิเคะ ซึ่งมีความยาวจากทิศตะวันออก ถึงทิศตะวันตกรวมประมาณ 180 เมตร

สวนในวัดมตซึจิมีไว้เพื่อสื่อถึงปรัชญาโจโด ในศาสนาพุทธซึ่งกล่าวถึงดินแดนอันผุดผ่อง


ภูเขาคินเคซัง

มีตำนานกล่าวขานว่า ภูเขาสูง 98.6 เมตรซึ่งตั้งอยู่ระหว่างวัดชูซนจิ และวัดมตซึจิ มีไก่ทองคำฝังอยู่บริเวณยอด เพื่อให้เป็นผู้ปกปักษ์รักษาเมือง อันเป็นที่มาของชื่อภูเขา เมื่อครั้งได้มาเยี่ยมเยือนฮิระอิซุมิ มัตสึโอะ บะโช รำพึงเศร้าสร้อยว่า เหลือเพียงภูเขาคิเคซัง หลังจากวัดและสิ่งปลูกสร้างรอบบริเวณ ถูกทำลายจนราบราพณาสูร

มีตำนานกล่าวว่า ยอดภูเขาคินเคซังมีไก่ทองคำฝังอยู่

วิธีเดินทาง

นั่งรถไฟ 2 ช.ม. 33 นาทีจากโตเกียว โดยรถด่วนชินคันเซนสาย Tohoku ไปยังสถานี Ichinoseki

ข่าวสารการท่องเที่ยวที่แนะนำในบทความ

วัดมตซึจิ

ภูเขาคินเคซัง

  • บันทึกเส้นทางนี้
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง(ท่องเที่ยวโทโฮคุ)
  • อ่านรีวิว