หน้าโฮม > งที่น่าสนใจ > มรดกของญี่ปุ่น & มรดกโลก

งที่น่าสนใจ

มรดกของญี่ปุ่น & มรดกโลก

มรดกของญี่ปุ่น


  • วัฒนธรรม"ดาเตะ" ที่บ่มเพาะโดยมาซามุเนะ
  • คลองแหล่งหล่อเลี้ยงอนาคตแห่งอาซากะ
  • เยี่ยมเยือนวัดคันนง 33 แห่งรอบไอซึวากามัตสึ
  • การเดินทางเพื่อเกิดใหม่

มรดกโลก


  • วัฒนธรรม"ดาเตะ" ที่บ่มเพาะโดยมาซามุเนะ
  • ระอิซูมิ - สถาปัตยกรรม,สวน ที่แสดงถึงดินแดนพระพุทธศาสนา (โจวโด – สุขาวดี) และซากปรักหักพังทางโบราณคดี
  • มรดกการปฏิวัติอุตสาหกรรมของเมจิในประเทศญี่ปุ่นเหล็กและเหล็กกล้าการผลิตเหล็กการต่อเรืออุตสาหกรรมถ่านหิน