แนะนำแหล่งท่องเที่ยว 16 แห่ง

โชไค

ภูเขาที่งดงามและน้ำพุร้อนที่อยู่กับวิถีชีวิตของผู้คน

ภูเขาโชวไก

ด้วยรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับภูเขาไฟฟูจิ ทำให้สถานที่แห่งได้นำชื่อของภูเขาไฟฟูจิมารวมด้วยเรียกว่า "เดวา ฟูจิ" ซึ่งจุดเด่นของมันคือแม้ว่าจะเป็นฤดูร้อนหิมะบนยอดภูเขาก็ไม่ละลายทำให้คุณสามารถเห็น หุบเขาหิมะที่เป็นคำว่าหัวใจ ที่หิมะได้แต่งแต้มพื้นที่บริเวณนั้นเป็นตัวคันจิอ่านว่าที่มีความหมายว่าหัวใจ

ใบไม้เปลี่ยนสี

การปีนเขา

คุณสามารถมาสนุกกับการปีนเขาได้ตลอดเวลาตั้งแต่เดือนกรกฏาคมถึงเดือนตุลาคม คุณสามารถพบกับหุบเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ และพบกับพืชละสัตวิที่หายาก และในช่วงปลายเดือนกรกฏาคมจนถึงสิงหาคม พืชพื้นเมืองและดอกไม้ป่าจะเบ่งบานเพื่อต้อนรับกับฤดูที่สวยงาม

ลูกพลับ

ลูกพลับที่ปลูกขึ้นในเมืองยูสะ ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันสูงมากทำให้ลูกพลับที่ได้มีคุณลักษณะพิเศษด้วยปริมาณน้ำตามที่สูง

สนามบินฮาเนดะ

65 นาที

สนามบินอากิตะ

40 นาที

สถานีอากิตะ

40 นาที

สถานีอุโกะฮอนโจ

สถานีเซนได

150 นาที

สถานีอากิตะ

40 นาที

สถานีอุโกะฮอนโจ

  • Airplane
  • Shinkansen (Bullet train)
  • Train
  • Bus
  • min. : Required Time

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งสำคัญ