หน้าโฮม > แนะนำแหล่งท่องเที่ยว 16 แห่ง > ไอซึ, คิตากาตะ, บันได, โออุจิจุกุ

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว 16 แห่ง

ไอซึ, คิตากาตะ, บันได, โออุจิจุกุ

ร่องรองของสัญลักษณ์แห่งซามุไร เมืองปราสาทและถนนเส้นหลักของเมือง

ปราสาททซึริกะโจว

นอกจากประสาทซึริกะโจวแห่งนี้มีความงดงามมาจากหลังคาที่ใช้กระเบื้องสีแดงแล้ว บรรยากาศของถนนที่เต็มไปด้วยบ้านเมืองและอาคารที่อยู่อาศัยเก่า และ ออนเซน ทำให้มันเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีภาพของสงครามในอดีตของญี่ปุ่นและโศกนาฏกรรมในประวตัศาสตร์ ที่ถูกโอบล้อมไว้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

โออุจิจูกู

อาคารกว่า 30 หลังที่เรียงรายบนถนนซึ่งประกอบด้วยทั้งร้านค้าปลีกและภัตตาคารและบรรยากาศของสถานที่ๆ เป็นที่พักผ่อนทั่วถนนเส้นหลักซึ่งคงอยู่กว่า 400 ปะและยังคงเป็นถนนที่ยังได้รับการกล่าวขาลจนถึงปัจจุบัน

เนกิโซบะ

เส้นโซบะที่ทานด้วยต้มหอมชิ้นเดียวแทนการใช้ตะเกียบคีบ

สถานีโตเกียว

80 นาที

สถานีโคริยาม่า

60 นาที

สถานีไอสึวาคามัตสึ

สถานีเซนได

50 นาที

สถานีโคริยาม่า

60 นาที

สถานีไอสึวาคามัตสึ

  • Airplane
  • Shinkansen (Bullet train)
  • Train
  • Bus
  • min. : Required Time