หน้าโฮม > สรุปเส้นทางเยือนโทโฮคุ

สรุปเส้นทางเยือนโทโฮคุ

แนวคิดของเส้นทาง

เดินทางท่องเที่ยวในธรรมชาติที่สวยงดงาม และสดใสตามฤดูกาล เช่น ทางเดินดอกซากุระและหิมะ งานเทศกาล ด้วยเสน่ห์แห่งความงามเหล่านี้ทำให้กวีสร้างผลงานขึ้นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางเพื่อเดินทางไปสัมผัสประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอาหารของสภาพภูมิอากาศแบบ TOHOKU ที่มีทัศนียภาพของมนุษย์กับธรรมชาติอยู่รวมกัน มีอาหารและมหรสพที่เกิดมาจากการนับถือธรรมชาติ และพืชพันธุ์ต่างๆที่มาจากป่าภูเขา
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปภาคTOHOKUจะเห็นความเป็นอยู่ของผู้คนและธรรมชาติที่เข้ากัน จะได้เห็นความเป็นญี่ปุ่นอีกด้านหนึ่งที่ไม่เหมือนกับภูมิทัศน์เมืองใหญ่ๆในปัจจุบัน

ลักษณะเด่นของเส้นทาง

เดินทางเป็นกลุ่มเล็กหรือจะเดินทางตามลำพัง ควรจัดวางแผนการเดินทางเที่ยวชมดูสถานที่น่าสนใจทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ในภาค TOHOKU โดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ สามารถลิ้มลองและเพลิดเพลินไปกับอาหารและขนมท้องถิ่นที่มีชื่อของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีบริการทัวร์เพื่อสัมผัสหรือเสริมสร้างประสบการณ์โดยผ่านกิจกรรมต่างๆหรือแลกเปลี่ยนกับชาวบ้าน ท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งลึกลับสิ่งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนของประเทศญี่ปุ่น

ซัปโปโร

โตเกียว