INTRODUCTION TO 16 AREAS OF ATTRACTION

Shirakami Sanchi

Hachimantai

Oga

Kakunodate, Tazawako

Kamaishi, Tono

Hiraizumi

Kesennuma

Chokai

Sakata, Tsuruoka, Dewasanzan

Naruko

Sendai, Matsushima

Zao, Yamadera

Aizu, Kitakata, Bandai, Ouchijuku

Murakami

Hirosaki

Hakkoda, Towada, Oirase

Area Map

SAPPORO

TOKYO

INFORMATION